ODS 12: Producció i consum responsables

ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles Es tracta de reduir el nostre impacte sobre el planeta produint i consumint només allò que necessitem. L’ODS 12 posa el focus en la promoció de la gestió sostenible i de l’ús eficient dels recursos naturals, en la reducció de la generació de residus i del […]

ODS 11: Ciutats i Comunitats Sostenibles

ODS 11: Ciutats i Comunitats Sostenibles  Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles Es tracta de situar les ciutats al centre del desenvolupament sostenible en un món cada vegada més urbanitzat. Les ciutats han d’esdevenir capdavanteres en la generació de sistemes humans perdurables i de qualitat i han […]

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països Aquest ODS ens commina a no deixar ningú enrere, principi transversal en tota l’Agenda 2030.  La reducció de les desigualtats exigeix un canvi transformador. Cal redoblar els esforços per erradicar la pobresa extrema i la fam, i invertir més en salut, educació, protecció social i […]

ODS 9: Indústria, Innovació i Infraestructures

ODS 9: Indústria, Innovació i Infraestructures Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació  . Aquest ODS té per objecte desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat. Demana que siguin sostenibles, que els seus beneficis econòmics i socials siguin clars i que el seu accés sigui assequible […]

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic. Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom. Es tracta de crear llocs de treball dignes i oportunitats econòmiques per a tothom. Aquest objectiu ens commina a promoure les activitats productives, el turisme sostenible, l’ocupació […]

ODS 7 Energia Neta i Assequible

Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones Es tracta de garantir que totes les persones tinguin accés als serveis energètics i d’incrementar el flux d’energia verda.  Aquest objectiu aborda aspectes relacionats amb garantir l’accés universal a serveis d’energia nets, assequibles, fiables i moderns. D’altra banda, […]

ODS 6: Aigua neta i sanejament

Objectiu 6: Aigua neta i sanejament Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones . Es tracta de garantir que tothom tingui accés a aigua potable i a instal·lacions sanitàries. Aquest ODS demana l’accés a l’aigua potable, com també el sanejament i la gestió d’ecosistemes d’aigua […]

ODS 13 Acció Climàtica

ODS 13 Acció Climàtica Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest  El canvi climàtic és el repte ambiental més rellevant a què ha de fer front la humanitat al segle XXI i cap país en pot restar al marge.  L’ODS 13 ens commina a prendre mesures per […]

ODS 16 Pau, Justícia i institucions sòlides

ODS 16 Pau, Justícia i institucions sòlides Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells . L’ODS 16 remarca que el benestar de les persones, la prosperitat de les […]

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) Probablement heu sentit a parlar dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides ? Però qué són els ODS ? Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) –objectius universals, integradors i ambiciosos- són els que guien la implementació de l’Agenda 2030  de les Nacions Unides per al Desenvolupament […]