L'AGROECOLOGIA,
EL MOTOR DEL CANVI

Gararantir el futur de les properes generacions es feina urgent. L’associació Rural Return neix l’any 2020 per col·laborar de manera efectiva a fer front al canvi climàtic i ajudar a que l’economia verda pugui servir per transformar el camp, orientant les pràctiques agrícoles cap un camp viu, humà, cap a l’agroecologia i la innovació amb criteris de sostenibilitat.

Som persones que tenim un somni compartit

L’Associació Rural Return és una associació legalment constituïda i està inscrita dins el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya.

El nostre somni és convertir el problema del canvi climàtic en una oportunitat per millorar el nostre entorn, especialment el camp, aportant-li vida, innovació i fent-lo el centre d’una vida saludable i sostenible.

El nostre somni és compartir somnis i fer-los realitat tot creant una comunitat, una xarxa  de persones, empreses, institucions,  que volen participar activament en la transformació del nostre país,  del món rural, tot aplicant cadascuna d’elles les seves capacitats i experteses per fer-ho possible.

Ens guia l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible que va aprovar l’Assemblea General de la ONU el mes de setembre de 2015 i que es concreta a través dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Tornem a la terra
ajudem al món rural

" L'emergència climàtica és una carrera que estem perdent, però és una carrera que podem guanyar. La crisi climàtica està causada per nosaltres i les solucions han de venir de nosaltres. Tenim les eines: la tecnologia està al nostre costat. "
Antonio Guterres
Secretari general de l'onu